ส่งรายชื่อคณะกรรมผ้าป่า  ทางอีเมล์ชื่อ  

45020320@ret2.go.th

 


 

โรงเรียนเมืองอาจสามารถ อำเภอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

โทร.043-599052 Fax:043-599052 Email:webmaster@mas.ac.th